You are here > Home > Topics > Scoren

Scoren

Scoren in de politiek kan handig zijn. #04
by pdh-artwork 03/03/2018

Van politiek heb ik geen kaas gegeten, echter volg ik alles op tv. De meeste ministers heb ik dan ook via de media leren kennen. Vind ik het nou leuk? Ik zou eerder zeggen dat ik het interessant vind. Niet alleen om de sensatie en de schandalen, maar ook om op de hoogte te blijven hoe ons land zich staande probeert te houden in het Europa van nu. De laatste jaren vindt er een enorme uitloop van politici plaats. Van ministers tot staatssecretarissen en Kamerleden.
Niet alleen door schandalen, maar ook door privé-omstandigheden. Denk maar aan Wouter Bos die meer tijd met zijn gezin wou doorbrengen. Het leven van politici is natuurlijk geen negen-tot-vijf baantje.
Elke Nederlander die gewerkt heeft, heeft recht op WW, dus ook politici. Maar dan heet het wachtgeld. Wachten totdat je een andere baan hebt, of wachten op je maandelijkse uitkering. Eerste jaar 80% en het tweede jaar 70% van je laatst verdiende loon. Wanneer dat een bedrag is van tussen de € 148.000 - € 159.000 dan zit je de komende jaren wel goed.
En nu komt het:

UITKERING MINISTERS/STAATSSECRETARISSEN:
DE UITKERING DUURT EVEN LANG ALS DE PERIODE DIE PERSOON ALS MINISTER OF STAATSSECRETARIS HEEFT VERVULD, MAAR GELDT MINIMAAL TWEE EN MAXIMAAL DRIE JAAR EN TWEE MAANDEN, OP VOORWAARDE DAT DE MINISTER/ STAATSSECRETARIS MINIMAAL DRIE MAANDEN IN FUNCTIE IS GEWEEST. VOOR DE WACHTGELDUITKERING MAAKT HET NIET UIT WAT DE REDEN VAN HET AFTREDEN WAS.

De laatste 5 jaar is er een bedrag van bijna 20 miljoen aan wachtgeld betaald aan vertrekkende politici. Sterker nog: er is aan een Kamerlid al ruim 16 jaar wachtgeld uitgekeerd. Wow! Dat noem je nou ‘Even scoren in de politiek.

bankbiljet
torentje in Den Haag